Sửa chữa

  • Cung cấp dịch vụ sửa chữa, trung tu, đại tu theo tiêu chuẩn chất lượng cao của Hệ thống Dịch vụ Mitsubishi Motor Việt Nam .
  • Hỗ trợ tư vấn các giải pháp, đảm bảo cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu của khách hàng.
  • Cam kết sử dụng các vật liệu, phụ kiện thay thế chính hãng Mitsubishi với mức phí hợp lý, niêm giá rõ ràng.